අද ලංකාවේ තත්වය ගැන  ප්‍රවීන කලා ශිල්පිනී දුලීකා මාරපනගෙන් ඇසූ විට ඇය ලබාදෙන පිළිතුරු පිළිබඳ පහත වීඩියෝවෙහි වේ.

මේ රටේ තත්වය ඉතාමත් නරක බවත් අපි හැමෝම එය විවේචනය කරමින් සිටින බවත්, වරද අපේ බවත් පවසන ඇය ඒ සඳහා අපේ දායකත්වය යනු කුමක්ද යන්න මනාව ඉදිරිපත් කරයි.

පක්ෂ පාට භේදයකින් තොරව ඇගේ කතාව නරඹන්න.

 

නවතම ලිපි

Entertainment

රන්ජනී !!!