සුජිත් රත්නායකගේ දෘශ්‍ය කලා ප්‍රදර්ශනය පෙබරවාරි 8-15, ලයනල් වෙන්ඩ්ට්හිදී...

කොළඹ (2023 පෙබරවාරි 6): චිත්‍ර ශිල්පී සුජිත් රත්නායකගේ නවතම දෘශ්‍ය කලා ප්‍රදර්ශනය "අර්බුදය සහ අරගලය" නමින් 2023 පෙබරවාරි 8 සිට 15 දක්වා, කොළඹ ලයනල් වෙන්ඩ්ට් කලාගාරයේදී පැවැත්වේ.

 

ගෝල්ෆේස් අරගල බිමේ චිත්‍රාගාරයේ ප්‍රදර්ශන කමිටුවේ මූලිකත්වයෙන් එළි දැක්වෙන මෙම දෘශ්‍ය කලා ප්‍රදර්ශනය, මහජනයා සඳහා පෙබරවාරි 8 සිට 15 දක්වා සෑම දිනකම පෙ.ව. 9 සිට ප.ව. 8 තෙක් විවෘතව පවතිනු ඇත. අරගලයේ සිත්තරා යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හඳුන්වනු ලැබූ සුජිත් රත්නායකගේ මෙම නවතම ප්‍රදර්ශනය, ගෝල්ෆේස් අරගල බිමේ පිහිටවූ ශාලිකාව සහ කලාගාරය තුළදී මෙන්ම ඉන් පසු මේ දක්වා කාලය තුළ 'දෘශ්‍ය කලා ප්‍රතිප්‍රහාර' ලෙස නිර්මාණය කෙරුණු චිත්‍ර, ස්ථාපන, එකලස් කිරීම්, සහ මිශ්‍ර මාධ්‍ය කෘතිවලින් සමන්විතය. 

 

ගෝල්ෆේස් අරගල බිම තුළ සුජිත් රත්නායක විසින් පිහිටුවනු ලැබූ චිත්‍රාගාරය, 2022 අප්‍රේල් 9 සිට ජූලි 21 දක්වා, සියල්ලන්ටම විවෘත වූ චිත්‍ර කලා වැඩබිමක් ලෙස ක්‍රියාත්මක විය. එම අවකාශය නිර්මාණකරණයේ යෙදීමටත්, සිය චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය කිරීමටත් සියලු දෙනාට විවෘත විය. 2022 මැයි 9 වන දින ගිනිබත් කරන ලද මේ අවකාශය, වහාම ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමටත් සුජිත් රත්නායක ඇතුළු කණ්ඩායම ක්‍රියාත්මක වූ අතර, ඒ අනුව 2022 ජූලි 21 වන දින දක්වා එම අරගල බිමේ කලාගාරය චිත්‍ර නිර්මාණකරණය සඳහා අඛණ්ඩව විවෘතව පැවතිණ.

සුජිත් රත්නායක, ගෝල්ෆේස් අරගල බිමේ චිත්‍රාගාරය සහ එහි ප්‍රදර්ශන කමිටුව සහ එහි යහළුමිත්‍රාදීන් ඇතුළු සංවිධායක මඩුල්ල, මෙම ප්‍රදර්ශනය නරඹා, ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන අර්බුදය සහ අරගලය පිළිබඳ ගවේෂණාත්මක අධ්‍යයනයක යෙදීමට සියලු දෙනාටම විවෘතව ආරාධනා කරති.

 

මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරණය:

චාරුක සුරවීර

දුරකථනය/ WhatsApp : 077 711 7802

(ගෝල්ෆේස් අරගල බිමේ චිත්‍රාගාරයේ ප්‍රදර්ශන කමිටුව වෙනුවෙන්)

නවතම ලිපි