“විවිධත්වය තුළ එකමුතුකම යන මූලධර්මය මත පදනම් වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් ලෙස”  තේමා කොටගත්

දිවංගත මංගල සමරවීර මහතාගේ ජන්ම සංවත්සරය නිමිත්තෙන් අප්‍රේල් 21 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත “සත්‍යක්‍රියාව” සඳහා එක්වන ලෙස රැඩිකල් සාමුහිකය ඔබට කාරුණිකව ආරාධනා කරයි.

ස්ථානය: විහාරමහාදේවි උද්‍යානය (නෙළුම් පොකුණ රඟහල ඉදිරිපිට)

වේලාව: ප.ව. 5.00 - ප.ව. 7.00

Dress code: White

 C11

The Radical Centre cordially invites you to join us for a 'Satyakriya' to be held on April 21 to mark the birth anniversary of the late Mangala Samaraweera in the hopes of taking a step towards creating an inclusive Sri Lanka he envisioned, one which would function as a democracy based on the principle of 'Unity in Diversity.

Venue: Viharamahadevi Park (opposite Nelum Pokuna Theatre)

Time: 5.00 pm - 7.00 pm

Dress code: White

C12

නවතම ලිපි