මේගොල්ලො ඉන්නේ කොම්පැනි එක්ක! ඉතින් කාටද අපේ දුක කියන්නේ? මොන දෙයියන්ට කියන්නද?'

අපේ ජනාධිපතිතුමා තිබ්බා රැස්වීමක් දිඹුලාගල... එතෙන්දි කිව්වා ක්ෂුද්‍ර ණය කපනවා කියලා. ගොවි ණයත් කපනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ අපේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඇමතිතුමා, දැන් ඉන්න රොෂාන් ඇමතිතුමා එතුමත් කිව්වා අපේම රැස්වීම්වල අපේ වේදිකාවල කතා කරලා කිව්වා අපි මේ ණය කපනවා, කිසි කෙනෙක් ගෙවන්න එපා කියලා. ඊට පස්සේ මේ පිළිබඳ පත් වෙලා ඉන්න ඇමතිතුමා එයත් පත්තරේ දාලා තියෙනවා මේ ණය කපනවා කියලා... එතකොට දැන් සමෘද්ධිය හරහා ණය දෙන්න යනවලු. එතකොට නිකන් හිතන්නකෝ දැන් සමෘද්ධියේ අපේ තැන්පත් ගිණුම් තියනවා. ණය අරගෙන තියෙනවා. එතකොට අපට එතනට තව ලොකු ණය බරක් යන්නේ. මේ සල්ලි අපට දෙන්නේ නැහැ, ඒ සල්ලි දෙන්නේ කොම්පැනි වලට!

 

එතකොට අපි රජයෙන් ණය අරන් දෙන්නේ කොම්පැනිවලට. තවත් අපි කබලෙන් ලිපටනේ වැටෙන්නේ. නේද? අපි තවත් කබලෙන් ලිපට!

 

අපේ මේ කාන්තාවො වෙනුවෙන් තමයි මන් කතා කරන්නේ. අපේ ගම්වල ඉන්නවා... අපේ කෙනෙකුත් වහ බීවා. යන්තම් එයා පණ බේරා ගත්තා. ඉතින් අපි මේ දැන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ සමස්ථයක්ම, මුළු ලංකාවේ ඉන්න කාන්තාවෝ වෙනුවෙන් අපිට මේකට යම් කිසි සහනයක් ලබා දෙන්න කියලා. අපිට කිසිම තැනකින් ණයක් එපා. ඒ ණයක් ගන්නවා කියන්නේ අපිට තව බැඳීමක් ඇති වෙන එකක්.

මේගොල්ලෝ අපිව මුලා කලා ණය කපනවා කියලා. ඇත්තටම අපි... මේ කාන්තාවෝ බොහොම අමාරුවෙන් ගෙවා ගන්නේ. පංගුවක් කුඹුරු උගස් කරලා තියෙනවා. අත කර සම්පූරණයෙන් උගස් කරලා තියෙනවා. ට්‍රැක්ටර් වාහන උගස් තියලා තමයි ඒවා ඔක්කොම ගෙවාගෙන ගියේ. ඒ අතරේදී තමයි

 

 මේගොල්ලෝ කිව්වේ 'අපි ණය කපනවා' කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙන් කිව්වා ණය කපනවා කියලා... එතන ඡන්දේ ගන්න ඕනේ හින්දා. පොහොට්ටුවේ කට්ටිය කිව්වා ණය කපනවා කියලා ඒගොල්ලොන්ට ඡන්දේ ගන්න. දැන් එගොඩත් නැහැ මෙගොඩත් නැහැ!

 

මන් තව වතාවක් කියන්නේ රජයට විරුද්ධව නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. ඡන්දේ අරන් දීපු අපි ගෙන් ගෙට ගිහිල්ලා... අපි හතර දෙනෙක් බැහැල වැඩ කෙරුවා! ගෙන් ගෙට ගිහිල්ලා කාන්තාවන්ට කිව්වේ මොකද්ද? අනේ අපේ ණය කපනවා කිව්වා.

 

 දැන් අපෙන් අහනවා 'දැන් වේදිකාවල කිව්වේ අපේ ණය කපන්න වැඩ කරනවා කියලා. කෝ අපේ ණය කැපුවාද? ඇයි ඔයාල නිහඬව ඉන්නේ?' කියලා.

 

අපි ඒකයි මේවට ඉදිරිපත් වෙලා වැඩ කරන්නේ. මම නම් මේ අරගලය තියන තාක් කල් එතෙන්ට යනවා. මන් අතුකෝරාල මන්ත්‍රිතුමා ගිහින් හම්බුනා. අතුකෝරාල මන්ත්‍රිතුමා කීවා 'ඔයාලට ණයක් දෙනවනේ සමෘද්ධියෙන් ඒකෙන් කපන්න' කියලා. මන් කීවා 'මන්ත්‍රීතුමනි මේ ණය.. මේ ණයත් ණයක්! මේකෙන් ජනතාව තවත් කබලෙන් ලිපට වැටෙන්නේ. අපට ණය එපා. මේක කොහොම හරි කපලා දෙන්න' කියලා. 'නෑ, සමෘද්ධියෙන් මේක ගෙවන්නකෝ' කියනවා. ගෙවන්නේ කොහොමද!? සමෘද්ධියෙන් සල්ලි දෙන්නේ අපට නෙමෙයිනේ. අර පෝසත් කොම්පැනිවලට. මේගොල්ලො ඉන්නේ කොම්පැනි එක්ක! ඉතින් කාටද අපේ දුක කියන්නේ? මොන දෙයියන්ට කියන්නද?'

 

 

 

 

නවතම ලිපි