කවින්ද්‍යා ජයසේකරගේ මුහුණු පොතට එකතුකරන් තිබුණුමේ පින්තූර ටික දැක්කම  


ඒක මගේ පින්තූර කතාවට ගන්න මට තදබල ආසාවක් ඇති උනා. ඉතිං මම පින්තූර ටික මගේ ඉමේජ් බොක්ස් එකට කොපි කරගනිද්දි ඒවට නමක් අවශ්‍ය උනා. කිසිදු වගවිභාගයක් නැතිව මට ලියවුනේ Love කියල. ඉතිං එහෙම එකතු කරගනිපු Love පින්තූර ටිකබැලුවම ආර්ටිකල් එකත් ඔයාලගෙ හිතේම ලියැවේවි.

මේකට තමයි ගමේ ගොඩේ කියන්නෙ “වැලේ ගෙඩි වැලට බර නැතිය”කියලා.ගැහැණිය කියන්නෙ  මොන විදිහෙ සතෙක්ද කියල ඔබට තාමත් ප්‍රහේලිකාවක්ද?

 

Love 1 1

 

Love 2 1

 

jkj

 

Love 4 1

 

Love 5 1

 

Love 6

 

jhjhjj

 

Love 10

 

Love 11

 

Love 14

 

Love 15

 

Love 16

 

Love 17

 

Love 18

 

Love 19

 

Love 20

 

Love 21

 

 

 

 

 

 

 

නවතම ලිපි