මෙය තම කූඩුව වටා පිහිටි පරිසරය සමග නිදහසේ හැගීම් හුවමාරු කරගනිමින් කෙළිලොල්ව දවස ගෙවන

කුඩා බලු පැටියෙකු පිලිබඳ නව නිර්මාණ ශිල්පී එරංග ගුණසිංහ සෑදු කෙටි චිත්‍රපටියකි.

 

 

covid 19 වසංගතය හමුවේ සිය  ආදරණීයයන්ගේ දුරස් බව දැනුනද වසංගතය ගැන කිසිදු තොරතුරක් නොදත් ආදරණීය සුරතලුන් ආදරණීයයන් නැවත පැමිණෙන තුරු තවමත් මග බලා හිදියි.

නවතම ලිපි